Mobil marketing

Gennem Reaktions digitale værktøjer og analytiske tilgang kan din virksomhed maksimere værdien af mobil marketing

Reaktion er fullservice mobil marketing bureauReaktion har udarbejdet over 125 unikke mobil marketing kampagner. Reaktions mobile kampagner er kendetegnet ved en datadrevet og forretningsorienteret tilgang, hvor optimering af din virksomheds succesparametre er i centrum. Reaktion tilbyder at varetage samtlige processer i forbindelse med eksekveringen af din mobile marketingkampagne. Det er lige fra udvikling af det tekniske og grafiske fundament til opsætning, analyse og optimering af din virksomheds mobile kampagne.

Målrettet markedsføring på mobilen

Sådan kan mobil marketing skabe øget omsætning for din virksomhed

Reaktion tager altid udgangspunkt i din virksomheds succeskriterie og derefter definerer vi den optimale mobile strategi for at realisere dette. Ingen virksomheder er ens og nedestående er blot eksempler på kampagner Reaktion succesfuldt har eksekveret for andre virksomheder i vidt forskellige brancher.

  • Lead genereringskampagne med data på potentielle kunder.
  • Skræddersyet marketing på mobilen til mersalg i mobile webshops.
  • App-install kampagne for virksomheders apps til Android og/eller iOS.
  • Målrettet brandingkampagne på relevante apps og mobile hjemmesider.
  • Google Adwords annoncering til mobile kunder, der søger på relevante produkter og services.

Reaktions skræddersyet mobiltracking system giver dig vished

Reaktions tilgang til marketing på smartphonesReaktion har udviklet et unikt digitalt værktøj i form af et trackingsystem til kampagner på smartphones og tablets. Vores system analyserer, optimerer og rapporterer i realtid det præcise afkast af din virksomheds mobile marketing kampagne. Uanset om din virksomheds formål er at oparbejde en database med e-mails på potentielle kunder, skabe direkte salg i din webshop, booking af kundeaftaler eller en målrettet branding-kampagne af din virksomheds nye produkt, så kan Reaktions indgående viden og erfaring med mobil marketing skabe øget værdi til din virksomheds bundlinie. Mobil marketing skal betragtes som en investering, hvor afkastet i realtid er synlig for din virksomhed!

Kend afkastetReaktions unikke tracking-system kan på baggrund af indsamlet data levere statistisk signifikante og optimerede mobile kampagner samt realtid-rapportering af din investering. Reaktions trackingsystem registrerer data om hver eneste potentielle kunde. Det er eksempelvis data om teleudbyder, lokation, mobilmodel, trafikkilde og kampagneside. Førnævnte parametre er alle afgørende for at optimere din virksomheds afkast. Ved at analysere på disse parametre kan Reaktion identificere de mest rentable segmenter og kombinationer. Resultat heraf er de bedst tænkelige betingelser for at din mobile kampagne bliver en succes.

Målrettet eksponering er altafgørende

Målrettet marketing på smartphones og tabletsUdover det tekniske fundament har Reaktions netværk i mobil-industrien medført en unik adgang til mobilannoncering på over 80 trafiknetværk, hvilket resulterer i, at din virksomheds annoncer kan eksponeres på over 800.000 forskellige apps og 250.000 mobiloptimerede hjemmesider. Reaktion kan naturligvis målrette dine annoncer til geografiske områder (ned på by-niveau i hele verdenen), men ydermere kan Reaktion målrette din eksponering således, at vi rammer det rette segment for netop din virksomhed. Eksempelvis kan din eksponering målrettes til mobilbrugere, der bor i København, har en iPhone 5, har Telia som teleudbyder og benytter en app relateret til mode for kvinder mellem 20-35 år. Dermed har mobil marketing en lang række muligheder for at målrette til netop dine kunder, som ikke er sammenligneligt med andre annonceringsformater.

Reaktions arbejdsproces ved mobile kampagner

Nedenstående procesillustration er gældende uanset, hvilke succesparametre din virksomhed har. Hvert trin er medvirkende til at maksimere dit investeringsafkast.

Reaktions proces ved mobil marketing annoncekampagner

1. Forståelse for din virksomhed
Forståelse for din virksomhedSom en indledende procedure søger Reaktion altid en forståelse for din virksomhed. Udgangspunktet kan eksempelvis være din forretningsplan, møder eller indsigt i din virksomheds forretningsstrategi. Det er en vital proces, hvor Reaktion ønsker din involvering for at optimere slutresultatet. Din virksomhed har i denne fase ikke skrevet kontrakt og bliver ej heller faktureret for Reaktions indsats. Det skyldes, at det ikke er alle virksomheder Reaktion ønsker at køre mobil marketing for. Den typiske årsag hertil er, at Reaktion allerede har klienter i samme branche med samme overordnet forretningsmodel, hvormed interessekonflikter kan opstå.
2. Definition af succesparametre
Definition af sucessparametreReaktions indgående erfaring og kendskab til, hvordan forskellige typer virksomheder kan drage fordel af mobil eksponering medfører, at der defineres, hvilke succesparametre der er aktuelle for netop din virksomhed. Det kan eksempelvis være en målrettet mobil annoncekampagne, hvor destinationen er din mobiloptimeret hjemmeside, som ligeledes kan realiseres af Reaktion.
3. Teknisk/grafisk udvikling
Teknisk og grafisk udvikling til din virksomheds mobile kampagneDen mobile platform adskiller sig markant fra eksempelvis computer-platformen. Derfor er det nødvendigt at skræddersy og optimere den tekniske og grafiske platform. Reaktions omfattende erfaring med konverteringsoptimering kommer din virksomhed tilgode i denne fase.
4. Målrettet distribution
Målrettet distribution af din virksomheds mobilkampagneReaktion har en unik adgang til over 80 mobile annoncenetværk, som giver eksponering på nøje udvalgte og målrettede apps og mobile hjemmesider. Reaktion integrerer let et trackingsystem på din hjemmeside eller webshop, hvormed al vital annonce-data lagres systematisk i det mobile trackingsystem.
5. Statistisk analyse
Statistisk analyse på indsamlet mobil kampagnedataI Reaktions mobil-trackingsystem analyseres det indsamlede data. Ved at gå systematisk og analytisk til værks elimineres alt gætværk. Der analyseres eksempelvis på lokation, mobilmodel, teleselskab, trafikkilder, mobil landingpage og mobil annonceformat.
6. Bedst konverterende segmenter
Identifikation af bedst konverterende segmenterReaktions system til tracking af mobile annoncerkampagner identificerer automatisk de bedst konverterende segmenter for din virksomhed. Med indbygget statistisk signifikans kan Reaktions system identificere en korrelation mellem en lang række parametre. Det kan eksempelvis være, at det bedst konverterende segment er iPhone-brugere, lokaliseret i København og Aarhus og som har Telia som teleselskab.
7. Optimering af kampagnen
Optimering på baggrund af indsamlet kampagnedataNår Reaktions trackingsystem har identificeret en række sammenhænge mellem eksempelvis mobilbanner, teleselskab og mobil landingpage kan det proaktivt anvendes i den løbende optimering af kampagnen. Denne fase er helt essentiel for at maksimere afkastet af din virksomheds investering i mobil eksponering.
8. Rapportering af samlet afkast (ROI)
Rapport af kampagnens samlede afkast (ROI)Din virksomhed kan i realtid se afkastet af kampagnen ved at logge ind på Reaktions trackingsystem. Reaktion udarbejder daglige, ugentlig, månedlige og årlige rapporter, der kan bruges i din virksomhed som beslutningsgrundlag.

Illustration af en simpel mobil marketingkampagne

Nedenstående billeder er blot for at illustrere, hvordan en mobil annoncekampagne konkret kan fungere. Din virksomheds annoncer placeres på strategisk udvalgte apps og hjemmesider for at maksimere udbyttet af kampagnen.

Illustration af placering af en mobilannonce

Eksempel på en mobilannonce

Illustration af en simpel mobil landing page

Eksempel på en simpel mobil landingpage

  • Derfor er mobil marketing interessant

  • Mobil marketing er den hurtigste voksende digitale marketingskanal
  • Mobil marketings afkast overgår samtlige andre eksponeringsformater
  • Mobil marketing giver unikke muligheder for at målrette til din virksomheds segment

Reaktion har skabt kunder for nedenstående virksomheder

Hotels.com
Telia
GroupOn
Pixmania
GE Money
Betfair
Ellos
Onfone